Bài Mới Nhất

Thứ Bảy tuần VII thường niên.

AI KHÔNG ĐÓN NHẬN NƯỚC THIÊN CHÚA NHƯ TRẺ NHỎ, KHÔNG ĐƯỢC...