LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền...

Mặc Khải Lòng Chúa Thương Sót

Mặc Khải Lòng Chúa Thương Sót

"Ngay cả kẻ tội lỗi cứng cõi nhất mà chịu lần Chuỗi...

CHƯƠNG 12 - ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

CHƯƠNG 12 - ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Đường giải thoát    Bao người chói tai khi nghe: “Hãy...

CHƯƠNG 11 - ÍT NGƯỜI MẾN THÁNH GIÁ

CHƯƠNG 11 - ÍT NGƯỜI MẾN THÁNH GIÁ

Ít người mến thật    Giờ đây rất có nhiều người...

CHƯƠNG 10 - BIẾT ƠN CHÚA

CHƯƠNG 10 - BIẾT ƠN CHÚA

Thú siêu việt    Bạn sinh ra để làm việc, sao Bạn lại...

CHƯƠNG 9 - ĐỌA ĐÀY

CHƯƠNG 9 - ĐỌA ĐÀY

Luyện tình yêu    Được Chúa an ủi mà khinh những...

CHƯƠNG 8 - TRI KỶ VỚI CHÚA GIÊSU

CHƯƠNG 8 - TRI KỶ VỚI CHÚA GIÊSU

Yêu không ngại khó    Được Chúa ở với, cái...

CHƯƠNG 7 - MẾN CHÚA TRÊN HẾT

CHƯƠNG 7 - MẾN CHÚA TRÊN HẾT

Tình yêu duy nhất   Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa...

CHƯƠNG 6 - CÁI  VUI  CỦA MỘT  LƯƠNG  TÂM  TỐT

CHƯƠNG 6 - CÁI  VUI  CỦA MỘT  LƯƠNG  TÂM  TỐT

Cái vui thật   “Vinh dự của một người tốt là được...

CHƯƠNG 5 - TỰ GIÁC

CHƯƠNG 5 - TỰ GIÁC

Đừng quá tự tín    Ta đừng quá tự tín, vì...

CHƯƠNG 4 - TÂM HỒN TRONG TRẮNG CHÍ LỰ ĐƠN THÀNH

CHƯƠNG 4 - TÂM HỒN TRONG TRẮNG CHÍ LỰ ĐƠN THÀNH

Đôi cánh nhiệm    Con người nhờ hai cánh để cất bổng...

CHƯƠNG 3 - NGƯỜI AN BÌNH THỰC

CHƯƠNG 3 - NGƯỜI AN BÌNH THỰC

Tự ổn định    Hãy bắt đầu thiết lập bình an trong mình,...

CHƯƠNG 2 - TÙNG PHỤC CHO KHIÊM

CHƯƠNG 2 - TÙNG PHỤC CHO KHIÊM

Dưới cánh tay Chúa    Đừng bận tâm xét ai ủng hộ,...

CHƯƠNG 1 - NƯỚC TRỜI

CHƯƠNG 1 - NƯỚC TRỜI

Dọn lòng chờ Chúa   Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa...