Thứ ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh.

04:39 09/04/2424

46

KHÔNG AI LÊN TRỜI ĐƯỢC, NGOÀI NGƯỜI ĐÃ TỪ TRỜI XUỐNG, TỨC LÀ CON NGƯỜI VỐN Ở TRÊN TRỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Ni-cô-đê-mô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Mô-sê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

Suy niệm

NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI VÀ NHỮNG SỰ DƯỚI ĐẤT

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về ‘những sự dưới đất’ và ‘những sự trên trời’. Theo cách hiểu của Chúa Giê-su thì không có sự khác biệt rõ ràng giữa hai thực tại này. Quả vậy, những sự trên trời có thể được hiểu qua những sự dưới đất.

Kinh nghiệm về sự ra đời của con người có thể được dùng để nói về một hình thức sinh ra khác, một sự sinh ra bởi Thánh Thần. Hiện tượng tự nhiên của gió có thể nói với chúng ta về hiện tượng thiêng liêng của Thánh Thần. Chúa Giê-su là Ngôi Lời nhập thể, là Thiên Chúa trong hình hài con người. Nhìn vào con người của Chúa Giê-su và cuộc sống trần thế của Ngài là nhìn lên Thiên Chúa. Nơi Chúa Giê-su, cõi trần gian đã trở thành sự mặc khải của cõi trời, và Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta cách nhìn thấy thực tại sâu xa hơn, thuộc thượng giới, trong và qua thực tại trần thế.

Trong cả bốn sách phúc âm, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy biết bao điều về cuộc sống con người mà qua đó chúng ta có thể hiểu về cuộc sống của Thiên Chúa và vương quốc thiên đàng. Giống như Thiên Chúa đã trở nên xác thịt trong Chúa Giê-su, thì Thần Khí của Thiên Chúa cũng có thể trở nên xác thịt trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn cuộc sống của mình, thì người khác có thể nhìn thấy điều gì đó về Thiên Chúa trong và qua cuộc sống của chúng ta. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy cách mà Thần Khí Thiên Chúa đã nhập thể vào đời sống của Giáo Hội. Trong cộng đoàn đức tin đó, không có thành viên nào bị thiếu thốn, bởi vì tất cả những người có nhiều hơn những gì họ cần đều chia sẻ với những người có nhu cầu, dưới sự điều phối của Các Tông Đồ. Một đời sống như vậy là kết quả của hoạt động của Chúa Thánh Thần ở giữa họ. Chính cộng đoàn hội thánh sơ khai này đã cho thấy sự sống của Thiên Chúa trong hình dạng nhân loại.

Với tư cách là những Ki -tô hữu riêng biệt và với tư cách là một cộng đoàn đức tin, chúng ta được kêu gọi hãy để cho Chúa Thánh Thần nhập thể vào cuộc sống của chúng ta để người khác có thể nhìn thấy những điều thuộc thượng giới thông qua cách sống và cách chúng ta tương quan với nhau.

Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu