Thứ ba tuần V thường niên.

06:15 06/02/2424

20

CÁC NGƯƠI GÁC BỎ MỘT BÊN CÁC GIỚI RĂN THIÊN CHÚA, ĐỂ NẮM GIỮ TẬP TỤC PHÀM NHÂN

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Suy niệm

AI ĐẾN VỚI CHÚA CŨNG ĐỀU ĐƯỢC CHỮA LÀNH

(Mc 6,53-56)

Với ba câu Tin Mừng do Thánh Mác-cô mô tả thật vắn gọn nhưng rất ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc cho những ai đến gặp Chúa Giê-su.

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều vì chạnh lòng thương xót để năm ngàn người không kể đàn bà và con trẻ ăn no bằng lương thực hàng ngày là bánh và cá (x. Mc 6,30-44), khống chế sự dữ trên biển cả khi thuyền của các Tông đồ bị chao đảo, bị sóng dập vùi (x. Mc 6,45-52). Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều người đủ các chứng bệnh, “và tất cả những ai chạm tới, Người đều được khỏi bệnh” (Mc 6, 56).            

Như vậy, qua đoạn Mc 6,53-56, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ một cách hoàn hảo. Người loan báo tin lành bằng cả lời nói lẫn việc làm. Giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ, chữa khỏi hết bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ mà quỷ. Chúa Giê-su để cho bệnh nhân đụng đến áo Người, hay bóng Người ngả trên họ, hoặc chính họ chạm đến Chúa nghĩa là vai trò của vị Mục Tử nhân lành được thực hiện cụ thể và thời Mê-si-a chữa lành đã xuất hiện.

Như vậy, qua đoạn Mc 6,53-56, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ một cách hoàn hảo. Người loan báo tin lành bằng cả lời nói lẫn việc làm. Giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ, chữa khỏi hết bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ mà quỷ. Chúa Giê-su để cho bệnh nhân đụng đến áo Người, hay bóng Người ngả trên họ, hoặc chính họ chạm đến Chúa nghĩa là vai trò của vị Mục Tử nhân lành được thực hiện cụ thể và thời Mê-si-a chữa lành đã xuất hiện.

Hôm nay kính nhớ các thánh tử đạo Nhật Bản

Nói đến 26 vị tử đạo Nhật Bản đã bị treo trên thập giá ở một ngọn đồi nhìn xuống Nagasaki, bây giờ thường được gọi là Núi Thánh thời aiko, Toyotomi Hideyoshi, vào ngày 5 tháng Hai năm 1597 là người ta nhắc đến Phaolô Miki và 25 người bạn khác. Tất cả các vị tử đạo Nhật Bản được phong chân phước năm 1627, và phong thánh năm 1862.  Như vậy, nước Nhật đã khích lệ chiến sĩ Giáo Hội và đã làm cho Giáo Hội được khải hoàn nhờ các Thánh Tử Đạo vinh quang.

Ngày nay, một thời đại mới đã đến với Giáo Hội Nhật. Mặc dù số người Công Giáo không nhiều, nhưng Giáo Hội được tôn trọng và được tự do tôn giáo. Việc phát triển Kitô Giáo ở Viễn Ðông thì chậm và khó khăn. Một đức tin như của 26 vị tử đạo thì rất cần thiết cho ngày nay cũng như trước đây.

Lạy các thánh tử đạo Nhật Bản. Cầu cho chúng con. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn  Độ