Thứ hai tuần I mùa chay.

04:05 19/02/2424

39

NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI LAM CHO MỘT TRONG CÁC ANH EM BÉ MỌN NHẤT CỦA TA ĐÂY, LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Suy niệm

Nên Thánh trong Mùa Chay Thánh

(Mt 25, 31-46)

Lời Chúa qua miệng tác giả sách Lê-vi chuyển cho Dân Chúa biết ý định của Chúa là: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi” (Lv 19,1-2). Lời mời gọi trên thúc bách chúng ta nên Thánh trong Mùa Chay Thánh.

Chúa là Thánh, Chúa muốn con cái biết  rằng: Ngài là Thánh và Dân của Ngài, và những ai chịu Phép Rửa tội phải nên Thánh để xứng đáng với Ngài. Câu hỏi được đặt ra là: Nên Thánh như thế nào?

Thưa, Nên Thánh bằng cách áp dụng 20 chữ “Đừng”. Đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉ gặt kẻ khác. Đừng lấy danh Chúa mà thề dối, đừng xúc phạm danh Thiên Chúa… đừng nhục mạ… đừng nguyền rủa… (x. Lc 19,1-2, 11-18). Tóm lại : Kính mến Thiên Chúa như Cha, yêu thương đồng loại như là anh em.

Chúa Giêsu cụ thể hóa tình yêu ấy như: phục vụ đồng loại trong yêu thương khi trao ban cho người đói đồ ăn, người khát thức uống, cho khách đỗ nhờ, cho người mình trần áo mặc, viếng thăm kẻ bị giam cầm, an ủi người cùng khổ; tắt một lời, yêu thương và phục vụ con người, trả lại cho anh em đồng loại phẩm giá bị đánh mất. Đây chính là điều Chúa Giê-su đã làm để giải thoát con người. Chúa Giê-su đồng hóa mình với những con người chung quanh ta: “Mỗi lần các ngươi đã làm (hay các ngươi đã không làm) cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm (hay các ngươi đã không làm) cho chính Ta” (Mt 25, 40.45).

Làm như thế, một ngày kia, chúng ta có thể nghe Chúa nói với chúng ta rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Mt 25, 34). Chỉ có Thánh mới có chỗ trong nước Trời. Ước gì được như vậy. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ