Thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh.

01:27 16/05/2424

47

XINH CHO CHÚNG NÊN MỘT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Suy niệm

CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT

(Ga 17, 20-26)

Nhìn vào lịch sử Ki-tô giáo, chúng ta nhận ra sự bất đồng, chia rẽ giữa những người Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, hay Tin lành… Nhìn vào Giáo Hội Công giáo, chúng ta cũng thấy sự thiếu đoàn kết giữa các thành phần trong Giáo Hội, giáo xứ hay trong chính gia đình, trong mối tương quan bạn bè…

Chúng ta biết một thực trạng đáng buồn như thế, nhưng với giới hạn của con người, chúng ta không thể nào hàn gắn lại những sự rạn nứt, chia rẽ đó. Chúng ta cần đến sự trợ giúp từ Thiên Chúa và Chúa Giê-su quá hiểu điều này. Chính Ngài, đã cầu xin Thiên Chúa Cha để tất cả chúng ta được nên một. Giờ đây chúng ta nhận ra rằng, hiệp nhất là một ơn ban từ Thiên Chúa chứ không thể được xây dựng với sức riêng của con người. Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha nên một với Chúa Con trong Chúa Thánh Thần và đây là nguồn mạch cho mọi sự hiệp nhất.

Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha cho sự hiệp nhất và tại sao chúng ta lại không siêng năng cầu nguyện để xin ơn này cho Giáo Hội và cho chúng ta. Cách đặc biệt, hướng tới ngày Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cùng khẩn cầu tha thiết đến Ngài vì Ngài là tình yêu nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, là nguyên lý của sự hiệp nhất.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô giải thích trong bài giáo lý thứ tư ngày 21.01.2021 rằng cầu nguyện là chiến đấu vì sự hiệp nhất. Ma quỷ, thù địch của chúng ta, vẫn ngày đêm tìm cách để gây nên sự chia rẽ. Đức Thánh Cha chia sẻ: “Nói chung, ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng thần học cao cấp, nhưng bằng những yếu đuối của anh chị em chúng ta. Hắn ta rất mánh khóe: hắn làm lớn lên những sai lỗi và khuyết điểm của người khác, gieo rắc bất hòa, xúi giục chỉ trích và tạo ra những bè phái”. Ngài mời gọi “chúng ta có thể kiểm điểm lại bản thân và tự hỏi mình rằng tại nơi chúng ta đang sống, chúng ta nuôi dưỡng xung đột hay chiến đấu để tăng cường sự hiệp nhất bằng những công cụ mà Chúa đã ban cho chúng ta: cầu nguyện và yêu thương”.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta trong cuộc chiến đấu với ma quỷ, kẻ gây chia rẽ, để đạt tới sự hiệp nhất như Đức Giê-su mong muốn.

Lm. Gio-an Trần Văn Viện